Verhalen: Hahahahaha!!!

Hahahahaha! Varkensbouillon-blokjes van Knorr!.

Ik heb die Petra Possel van Mangiare! een keer zeer fors genaaid (alles in het nette natuurlijk). Die begonnen een nieuwe serie, "Met de paplepel; over vader's receptuur". De eerste én de tweede én de derde uitzending werd mijn verhaal gekozen! Steeds onder een andere naam en met een ander @dres natuurlijk. Op ViesLekker een digitale publicatie ervan, hier. Daarin de audio van de uitzendingen, de podcasts zeggen ze tegenwoordig, maar die kan je ook rechtsreeks beluisteren. In chronologische volgorde: Nierbroodjes hier, Labskaus hier, en Sop lontong hier. Hahahahahahaha!!!!!

Jammergenoeg komt de "inzender" niet ter sprake in de uitzending over Labskaus, maar op de website van Mangiare! stond het volgende te lezen.

Luisteraar Bert Meeter stuurde ons het verhaal over 1 van de 3 gerechten die zijn vader kon maken. Labskaus. Een stamppot met aardappel, biet en pekelvlees.
Van oorsprong een Scandinavisch (Noors) recept, zijn vader was zeeman op de grote vaart en op het schip voer altijd een kok mee.
Die kok kookte voor de bemanning, zeven dagen per week en slechts een dag vrij in de twee weken. Die dag kookte de vader van Bert en dat vond hij heel leuk. De twee andere gerechten die hij maken kon waren Welsh rarebit en Fidget pie.
Het liefste maakte hij labskaus, geleerd als scheepsjongen in Scandinavie. Volgens het recept van de vader van Bert Meeter dus met gepekeld rundvlees aan een stuk, dat kleingehakt en door de stamppot met aardappel en gekookte bietjes. Bieten blijven natuurlijk ook lang goed. Gepekeld rundvlees was natuurlijk goed te bewaren en dat ging mee aan boord. Geserveerd met gebakken ei, rolmops, augurken, zure haring en biet uit het zuur: allemaal dingen die goed bewaard konden worden, een echt schippersgerecht.
Noot van de redactie: Een glaasje aquavit smaakt er prima bij!


Geachte geadresseerde,

Gebleken is dat u onder verschillende pseudoniemen (al dan niet verzonnen) “recepten” toestuurt aan het radioprogramma Mangiare van NTR. Hiervoor gebruikt u verschillende e-mailadressen, zoals mvanthiel@gmail.com, rodeboekje@hotmail.com, manonwinschoten34@hotmail.com, bertmeeter@gmail.com en verschillende namen zoals Maarten van Thiel, Bert Meeter, Manon Winschoten, Tim Kleiweg en (zeer recent) Manon Troppo.

De door u toegezonden recepten voorziet u van een, al dan niet, verzonnen verhaal. NTR heeft een aantal maal aandacht besteed aan uw toezendingen, volledig te goeder trouw zijnde. Op uw blog maakt u melding van de betreffende uitzendingen en insinueert u dat uw inzendingen een grap zijn en zijn verzonnen. Hiermee steekt u de draak met NTR en haar medewerkers en maakt u misbruik van de goede trouw van NTR. Voorts bestookt u NTR met zeer kwetsende, bedreigende en beledigende e-mails. U handelt hiermee niet alleen strafrechtelijk verwijtbaar, maar eveneens onrechtmatig tegenover NTR.

Uw handelwijze constitueert enerzijds identiteitsfraude door uw gebruik van verschillende schuilnamen en e-mailadressen. Anderzijds maakt u zich tegenover NTR schuldig aan bedreiging, belediging en laster. Dit zijn meerdere strafbare feiten waarop een gevangenisstraf en geldboetes staan. Voorts handelt u aantoonbaar onrechtmatig tegenover NTR door recepten/verhalen te verspreiden die louter zijn bedoeld voor uw eigen vermaak, althans ten behoeve van uw blog en niet stroken met het karakter van de radioshow. Daarenboven geldt dat door uw inzendingen recepten worden verspreid samen met verhalen die niet stroken met de waarheid. Dat getuigt van straf-rechtelijke uitlokking van NTR.

Het geduld van NTR is op. NTR verzoekt u hierbij geen contact meer op te nemen en geen onjuiste berichten te verspreiden. Niet op uw blog, niet per e-mail en niet elders op het internet. De bewijzen van onderliggende kwestie worden (digitaal) bewaard. Mocht u uw handelingen voortzetten, dan zal aangifte tegen u worden gedaan. Alsdan zal Google tevens worden gewezen op de wijze waarop u Gmail misbruikt.

NTR gaat ervan uit dat u het niet zo ver zult laten komen en onderliggende kwestie vanaf nu laat rusten. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan hoor ik dat graag per ommegaande waarna rechtsmaatregelen zullen volgen.

Hoogachtend,

Annemiek Kortlang
Eindredacteur Mangiare
Cc. Afdeling Juridische Zaken NTR


Geachte mevrouw Kortzang;

U beschuldigt mij van dreiging. Daarmee reduceert u elke vorm van mogelijke actie uwerzijds tot nog grotere flauwekul dan het al is.

Veel succes met uw aangiften. Doe dat vooral, als u zich nóg belachelijker wil maken dan u al bent.

Dr M W J M van Thiel
Bordeaux, Frankrijk


(Ik mailde vroeger altijd "Geachte mevrouw Mossel". Kreeg ik altijd als antwoord "Geachte heer van Thiel. IK HEET POSSEL!!" Antwoordde ik weer "Geachte mevrouw Mossel" hahahahaha!)