Hetzelfde

Een portret van Fernando Pessoa, met hoed.

Fernando Pessoa schreef het gedicht Autopsicografia. De eerste strofe:

O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

Mijn vertaling:

De dichter is een veinzer
Hij kan zo goed veinzen
Dat hij kan veinzen dat het pijn is
De pijn die hij werkelijk voelt.


Dat is precies dezelfde litteraire truc als

Once upon a time, a very long time ago now, about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders

en dezelfde litteraire truc als die iemand uit Den Haag:

Morgen kan ze zwanger zijn
'k Kan ook nog vandaag
't Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn
Of iemand uit Den Haag


(Kamiel Choi vertaalt Pessoa als

Een dichter veinst wat hij vindt
Door de fantasie die hij met zich torst
Wordt zelfs de pijn die hij verzint
Voelbaar in zijn eigen borst

Maar dat stáát er niet! De vertaalwet van Karel van het Reve: "Je moet vertalen wat er staat". Maar blijkbaar is dat erg moeilijk, of moet er zo nodig "iets moois" of, Godbetert, "iets eigens" van gemaakt worden.)

Winnie de Pooh voor zijn huisje in een boomstronk.