Couperus en eten en drinken

Over de ijdelheden des lichaams en deszelfs vertuitingen

Ik ben met Orlando de pasticceria van Gilli ingeloopen. Het is een gedrang van officieren en andere heeren, om een Vermouth te drinken en koekjes te eten. Dat gebeurt haastig en staande. Wij bestellen onze Americano's, en, het glas in de hand, eten wij koekje na koekje, als alle de anderen. Wij kiezen onze koekjes met zorg en aandacht. Ik zou liever even gaan zitten, en soms doet Orlando dat voor mij, maar van daag blijf ik staan om hem. Het is ongelooflijk wat een Italiaan af kan staan, zonder moe te worden. Wij hebben onze drie koekjes gegeten en ons glas geleegd, in twee, drie minuten. Langer doe je er niet over. Het amuzeert mij te zien, hoe een oude, corpulente majoor drie koekjes verorbert, het een na het andere, en een groote taart in laat pakken. Stel je voor een Hollandschen majoor, drie koekjes etende het een na het ander, en een groote taart, als pakje, dragende naar huis voor zijn kinderen. Een Hollandsche meneer, die met een pakje zou loopen en nog wel een even het papier doorvettende taart!! Jamais de sa wie, de deftige Hollandsche heer!