Couperus en eten en drinken

Granada

Dat alles, waarvoor men ons gewaarschuwd had: Spanje is geen comfortabel land, Spanje is een onzindelijk land, in Spanje eet je, o zoo slecht... dat alles, hoe viel het niet meê, want heusch, de Spaansche hôtels zijn goed, maar dat wat nièmand gezegd had, dat Spanje, niettegenstaande alle Spaansche hoffelijkheid, een land is niét om te verblijven, maar om haastiglijk te doorreizen, hoe werd dát ons, vreemdeling en toerist, niet, helaas, al te duidelijk.