Couperus en eten en drinken

Conversatie

Gelukkig! Hij héeft gesproken, hij heeft ... gecon­verseerd: hij heeft kunnen vragen aan zijn vriends zuster of de vriend dien middag bij Gambrinus met hem zoû willen komen koffie-drinken; er zijn om die vraag eenige andere arabesken van beleefd ... ik meen beleefdè conversatie geweest: excuses, vraag naar gezondheid etc. etc., en onze arme behoever is een ànder mensch geworden: opgelucht drinkt hij zijn vermouth; zijne kaken vermalen, na het ... conversatie-tje, twee, drie pasteitjes, en hij verlaat de koekenwinkel veêrkrachtig van tred en helder flik­kerend van oog. Dan stuit hij in eens op den vriend zelve ... en nu is hij voor een uurtje gered.