Couperus en eten en drinken

Barcelona

Barcelona! Stad van brandewijn en anarchisme, ik had mij haar anders voorgesteld.
...
Om éen uur 's nachts laat de caballero in het pilo nog zijn schoenen poetsen door een jongentje van de limpiabotas, het schoenen-poets-salon daar ginds, zoodat hij, hoewel even dronken en moê, zonder modder bij moeder de vrouw terug komt. Hij eet sandwiches, zoete vladen, drinkt orgeaden en vreemde dranken en dat alles uit schitterende kraantjes, op gegoten kristal-achtig glas en hij steekt een anjelier in zijn knoopsgat.